Protocollen

Hieronder vindt u de protocollen waar u in bepaalde gevallen als ouder mee te maken kunt krijgen. Deze protocollen gelden voor alle Stichting Op Kop scholen en zijn opgesteld door het bestuur en vastgesteld door de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Het protocol opent door erop te klikken.

brief bestuur staking

Protocol versneld doorstromen
Internet protocol
Pestprotocol
Protocol meldcode kindermishandeling
HGPD
Protocol medicijnverstrekking
Protocol gescheiden ouders
Schorsing
Oepskaart leerlingen
Ouderbrief Oepskaart
TSO beleid

Klachtenregeling
Veiligheidsplan
Luizenprotocol
Meerpresteerders
Meerpresterende Peuters
Onze schoolregels

KWTO