BS De Lepelaar
Onze school is als fusieschool van de openbare Brinkschool en christelijke school De Kolkribbe ontstaan. De naam De Lepelaar is gekozen uit de talloze inzendingen die via de kinderen en ouders binnenkwamen. De Lepelaar staat voor de mooie vogel die, na bijna verdwenen te zijn, weer in ons gebied voorkomt. Dit komt door inspanningen van de mensen in de omgeving. Daarnaast heeft de school een goede verbinding met het dorpscentrum de Wielewaal, ook een vogel.

Onze school staat voor:
-Goed onderwijs dat altijd actueel is.
-Werken met moderne (digitale) methoden.
-Voor ieder kind een minilaptop.
-Samen werken aan identiteit.
Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen met een christelijke- en een openbare achtergrond de ruimte krijgen hierin zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen en van elkaar te leren. We gaan respectvol met elkaar om.