De medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR heeft een belangrijke rol in de school. De MR is de enige plek waar de directeur letterlijk en figuurlijk teruggefloten kan worden. De MR wordt betrokken bij het korte en het lange termijnbeleid op schoolniveau. Hierdoor bepalen zij mede hoe de school er de komende jaren uit gaat zien en aan welke speerpunten er gewerkt gaat worden. Bij een hele boel zaken hebben zij instemmingsrecht. Bijvoorbeeld het schoolplan (waar staat de school over vier jaar?), veel beleid dat direct invloed heeft op de ouders (zoals de hoogte van de vrijwillige bijdrage) enz. Daarnaast hebben zij adviesrecht bij heel veel zaken. Bijvoorbeeld het jaarplan (hoe gaat de school om met de resultaten van de kinderen) of de begroting (hoe geeft de school de centjes uit). Ook mogen zij ongevraagd advies geven over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld PR beleid van de school. Het is eigenlijk te veel om op te noemen in dit stukje. Op internet is er heel veel te vinden over MR en hun bevoegdheden.
De MR is erg belangrijk, omdat er overlegd wordt over alles dat er toe doet op beleidsgebied. Het overleg met een MR wordt door school dan ook als erg waardevol gezien. Iedere ouder kan een vergadering bijwonen tenzij de MR omwille van het onderwerp besloten vergadert.

notulen MR vergadering oktober 2016 klik hier.
notulen MR vergadering maart 2017 klik hier.